Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
FOTO: Line Eltervaag

Lanserer ny portal for å øke samarbeidet i industrien

Norsk olje og gass samler de digitale tjenestene for samhandling og informasjonsdeling i portalen Collabor8.

19. august lanserer vi Collabor8, et varemerke registrert av Norsk olje og gass.

Med Collabor8 samles de digitale tjenestene for samhandling og informasjonsdeling under en felles profil og struktur. Portalen gir en bedre oversikt over den totale porteføljen av tjenester, og verdien den bidrar med for næringen.   

Collabor8 er bygget på suksessen fra EPIMs felles industrisamarbeid, og legger til rette for informasjonsdeling mellom operatører, leverandører, myndigheter og andre interessenter, noe som gir økt effektivitet gjennom standardisering og nettverking. Videre skal samarbeidet bidra til reduserte kostnader, færre ulykker og reduserte utslipp.  

- Det samarbeidet vi har mellom aktørene på norsk sokkel inkludert myndigheter, er unikt i verdenssammenheng. Med Collabor8 vil vi styrke den rollen vi allerede representerer som arena for samhandling, og gjennom dette bidra til effektive og bærekraftige løsninger også i fremtiden sier Egil Knutsen. Han er teamleder for fellestjenestene i Norsk olje og gass og har ledet arbeidet med Collabor8.  

Løsningen henger tett sammen med det pågående samarbeidsprosjektet i industrien hvor Norsk olje og gass er pådriver fra idé til realisering av nye løsninger og tjenester som kan deles og brukes på tvers av selskapene. 

Suksesshistorier 

Magnet JQS 
Magnet JQS er et leverandørregister og en tjeneste som støtter kvalifisering av leverandører. Magnet JQS ble lansert i oktober 2018 (da som EPIM JQS) og administrerer leverandørinformasjon og risiko i forsyningskjeden. 2000 leverandører og 7000+ brukere er registrert i Magnet JQS. 

Operatørene på norsk sokkel og andre kjøperorganisasjoner bruker Magnet JQS til leverandørsøk, til støtte i kvalifikasjonsprosessen av leverandører samt holde oversikt over sine godkjente leverandører. 

550 av de registrerte leverandørene har så langt blitt gjenstand for en JQS revisjon på vegne av operatørene på norsk sokkel. Operatørene har et felles årlig JQS revisjonsprogram. De fleste av leverandørene som har blitt revidert (ca. 80 prosent), har valgt å gjøre sine revisjonsrapporter og oppfølgingsaksjoner tilgjengelig for alle brukere av Magnet JQS, og ikke bare for operatørselskapene. 

JQS revisjonene bidrar blant annet til økt pålitelighet av leverandørers egenevaluering i Magnet JQS, redusert kost i form av redusert arbeidsmengde for både operatører og leverandører, og identifisering av forbedringsområder. 

Critical 
Critical gav i 2020 stor gevinst for olje- og gassoperatørene gjennom deling av materiell og utstyr i kritiske situasjoner. Estimert redusert nedetid som følge av deling gjennom Critical for 2020 ble anslått å ha en verdi på over en milliard kroner. 

I 2021 har vi hatt flere situasjoner i drift der deling av materiell i kritiske situasjoner har redusert nedetid. 

Fremover i årene som kommer vil tjenesten få enda mer oppmerksomhet og bli brukt i større grad fordi olje og gass operatørene ser på deling som en fordel som gir gevinst. I full drift vil Critical gi redusert nedetid på mellom 500 millioner og 5 milliarder årlig for industrien. 

EqHub 
Alle olje- og gassoperatørene er nå enige om bruk av EqHub. 

EqHub er en felles tjeneste for innsamling og deling av utstyrsinformasjon og dokumentasjon. 

De neste årene er det estimert at EqHub vil spare en samlet industri flere hundre millioner årlig gjennom forenkling og gjenbruk av informasjonsleveranser.