Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Havvind-høringen: Innspill knyttet til miljø, natur, sameksistens, klima og bærekraft

Innspillet finner du nederst i saken.

Høsten 2022 etablerte OED en arbeidsgruppe for sameksistens under Regjeringens samarbeidsforum for havvind, bestående av Havforskningsinstituttet, WWF Verdens naturfond, Offshore Norge, NORWEA (Fornybar Norge fra 1.januar 2023), DNV, Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Sameksistensgruppa diskuterer problemstillinger knyttet til utbygging av havvindparker; inkludert miljøforhold, tildelingskriterier, og initiativer mot fiskeri og annen næringsvirksomhet på sokkelen. I forbindelse med høringene om tildeling av første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord har gruppen utarbeidet et felles innspill som ble oversendt OED 6.januar 2023.

Innspillet tar opp konkrete forhold knyttet til miljø, natur, sameksistens, klima og bærekraft for disse utlysningene, men peker også fremover når det gjelder hvordan norsk havvind bør utvikles. Organisasjonene vil jobbe videre med problemstillingene i tilknytning til arbeidet i arbeidsgruppe for sameksistens.

Les hele innspillet her.

Les vårt hovedutspill her.