Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

200 millioner kroner vil muliggjøre raskere utbygging av havvind

Offshore Norge ba i september, sammen med flere andre organisasjoner, regjeringen om å prioritere naturkartlegging i statsbudsjettet.

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å bevilge om lag 200 millioner kroner til arbeidet med havvind, for å muliggjøre raskere utbygging av fornybar energiproduksjon til havs. 

Forslaget inkluderer blant annet: 

  • 118 millioner kroner til natur- og miljøkartlegging, strategisk konsekvensutredning av nye områder og forberedelse av ny utlysning i 2025 
  • 20 millioner kroner for å ferdigstille grunnundersøkelsene for den delen av havvindområdet Utsira Nord som er utlyst 
  • 10 millioner kroner til en tilskuddsordning for å styrke kompetansemiljø innen havvind. Sørlandets Kompetansefond er ansvarlig for oppfølging av ordningen 
  • Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene under OED, NVE og RME med om lag 45 millioner kroner i 2024 til arbeidet med havvind. 

Offshore Norge ba i september, sammen med flere andre organisasjoner, regjeringen om å prioritere naturkartlegging i statsbudsjettet.  

– Vi vet at etablering av havvindparker vil påvirke miljøet både gjennom utbyggings- og driftsfasen. Derfor er det avgjørende at vi får mer kunnskap om hvordan det påvirker naturen, miljøet og dyr som lever i og av havet. Det er viktig å både legge til rette for god sameksistens og ivareta miljøet i havvindsatsingen. Forslag til statsbudsjett er et stort steg i riktig retning, sier Roger Pedersen, direktør havvind i Offshore Norge. 

– Rammevilkårene for havvind vil være avgjørende for om norsk sokkel blir et attraktivt område for utviklere og leverandører i konkurranse med andre land. Det er viktig å få til en jevn tildeling av nye arealer for havvind, med tilhørende plan for hvordan disse områdene skal bli realisert. Derfor er det avgjørende at regjeringen bevilger midler til natur- og miljøkartlegging i de områdene som kan bli inkludert i den neste utlysningen i 2025. Områder i nord burde også vært inkludert her, fortsetter Pedersen.