Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Havvind

Kort fortalt:

  • Havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri
  • Havvind vil være sentralt for å forsyne Norge og Europa med fornybar energi

Europa har gått foran med store utbygginger i Storbritannia, Tyskland og Danmark, samtidig som det er en kraftig opptrapping i utbygging av havvind i Asia og i USA.

De gode vindressursene på norsk sokkel, kombinert med Norges sterke posisjon innen maritim, offshore og landbasert industri, gjør at havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny, norsk industri.

Offshore Norge skal bidra til:

  • å utvikle en lønnsom og konkurransedyktig havvindnæring, som er attraktiv for nasjonale og internasjonale investorer
  • å skape arbeidsplasser gjennom utbygging- og produksjonsfasen av havvindanlegg på norsk sokkel, i tillegg til arbeidsplasser som følge av eksport av havvindteknologi
  • reduserte klimagassutslipp nasjonalt og globalt – samtidig som hensynet til natur og miljø ivaretas på en bærekraftig måte
  • sameksistens med fiskeri og skape synergier mellom næringsinteresser i havet.

Les mer på våre havvindssider

Offshore Norges høringsuttalelser om havvind

Ønsker du å snakke med noen med kompetanse på havvind?

Elizabeth Åsjord Sire
Kommunikasjonsleder havvind

Les mer:

Økende behov for havvind – det haster med å komme i gang.
Innspill til tilleggsmeldingen til energimeldingen 21. januar 2022. Sammen med KonKraft-organisasjonene.
Microsoft Word - Innspill til tilleggsmeldingen - 21 januar 2022 (konkraft.no) 

Anbefaling om hvordan HMS-regelverket for havvind bør utvikles.
24.8.2021.
Rapport - Anbefaling om hvordan HMS-regelverket for havvind bør utvikles (offshorenorge.no) 

Langsiktig nettstruktur for havvind på norsk sokkel.
Rapport fra Thema Consulting Group. April 2023 Fersk rapport: Havvind vil spille en viktig rolle i kraftsystemet i Nord-Europa fram mot 2050 (offshorenorge.no) 

Prinsipper og dreiebok for havvind og fiskeri.  
I juni 2023 presenterte Offshore Norge og Norges Fiskarlag og Fiskebåt enighet om prinsipper for sameksistens mellom havvind og fiskeri. Les mer om anbefalingene her:  la frem anbefalinger for sameksistens – en dreiebok og prinsipper som skal gjelde mellom havvind og fiskeri. 

Nyheter

Fisk og havvind 2024
Denne uken ble seminaret «fisk og havvind» arrangert for 4. gang. Det var spennende innledninger og nyttige diskusjoner. Deltakerene kom fra fiskeri, havvind, myndigheter og forskning, og det ble det mye dialog på Sola.
Les alle nyheter