[Missing text '/common/jumptocontent' for 'Norwegian']

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Presentasjoner og et kort resymé

Fokusområde er nordområdene på norsk sokkel. Det er gjennomført seks arbeidsseminarer i løpet av våren 2014 med deltakere fra alle involverte parter; medlemsbedriftene i Norsk olje og gass og i Norges Rederiforbund, Ptil og fagorganisasjonene.

Presentasjoner og et kort resymé av hver presentasjon finnes i de ulike kategoriene nedenfor.

Oppsummeringskonferansen 4.11.2014 - presentasjoner.

Norsk olje og gass oppsummeringsrapport: HMS-utfordringer i nordområdene
(25.06.2015 - trykt versjon fra 07.09.2015)
Norwegian Oil and Gas Summary report: HSWE challenges in the far north (12.10.2015)

Viktig videreføring skjer i regi av Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC).