Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Oppsummeringskonferanse

Presentasjonene på oppsummeringskonferansen for HMS-utfordringer i nordområdene 4.11.2014 (der det ble benyttet presentasjonsmateriale) finnes under.

Presentasjonene på oppsummeringskonferansen for HMS-utfordringer i nordområdene 4.11.2014 (der det ble benyttet presentasjonsmateriale) finnes i tabellen under.

Film av de fleste faglige innleggene (i fem deler): 

Klimatiske forhold og kommunikasjon

 Helse og arbeidsmiljø

 Risikostyring og design

 Beredskap

Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll

 

Nordområdene – en viktig petroleumsprovins

Kari Ofstad, OD

HMS-utfordringer i nordområdene – prosessen

Reidulf Klovning, Norsk olje og gass

 

 

Klimatiske forhold og kommunikasjon - innledning

Innledning v/Reidulf Klovning, Norsk olje og gass

Klimatiske forhold og værvarsling. Hva er spesielt viktig for næringene, hva kan løses enkelt og hva bør det arbeides videre med?

Lars Anders Breivik, Meteorologisk institutt

Hvordan sikre god kommunikasjon i alle deler av nordområdene?

Rune Sandbakken, Norsk Romsenter

 

 

Helse og arbeidsmiljø - innledning

Innledning v/Arne Haugan, Statoil

Helse- og arbeidsmiljø -hva er gjort og hva er gjenstående utfordringer?

Hilde Færevik, Sintef

Erfaringer fra operasjoner i nord– Hva oppnås gjennom vinterisering av flyttbare innretninger? Hva må vi jobbe videre med?

Svein Flornes, Transocean

 

 

Helikopterlogistikk og helikopterberedskap - innledning

Innledning v/Erik Hamremoen, Statoil

Hvilke utfordringer har vi og hvilke løsninger ser vi?

Erik Hamremoen, Statoil

 

 

Beredskap - innledning

Innledning v/Lill-Harriet Brusdal, Statoil

Er beredskapen god nok og hvilke løsninger må etableres?

Lill-Harriet Brusdal, Statoil

Telemedisin – muligheter og begrensninger

Øyvind Østerås, Haukeland universitetssykehus

Risikostyring og design - innledning

Innledning v/Reidulf Klovning, Norsk olje og gass

Utforming av faste installasjoner. Hvordan finne den gode balansen mellom et godt arbeidsmiljø og risikoreduksjon?

Ole Rekdal, ENI

Riggtilpasning i polare strøk

Jørgen Jorde, Inocean

 

 

Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll - innledning

Innledning v/Øyvind Jonassen, Norges Rederiforbund

Challenges in ice and cold waters

Pieter Swart, AS Norske Shell

Erfaringer og løsninger - logistikk utfordringer ved operasjoner i arktiske strøk med lange avstander og krevende isforhold

Erik Almkvist, Viking Supply Ships