Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hydrokarbonlekkasjer

Faglige spørsmål om hydrokarbonlekkasjer kan rettes til: Fagsjef HMS og standardisering, Offshore Norge, Aud Nistov: aud.nistov@offshorenorge.no Prosjektleder: Magnus Svensson: magnus.svensson@offshorenorge.no

En hydrokarbonlekkasje kan føre til en storulykke.  Ved å redusere muligheten for å få hydrokarbonlekkasjer vil potensialet for storulykker kunne reduseres. "Prosjekt hydrokarbonlekkasjer" ble startet våren 2011 for å bidra til å redusere antall HC-lekkasjer. Prosjektet er revitalisert i 2017, og ny innsats skal legges i å redusere hydrokarbonlekkasjer fra norsk sokkel.

Årsaksanalyse av HC lekkasjer 2018-2021
Offshore Norge har analysert årsakene til hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i perioden 2018–2021. Hydrokarbonlekkasjer med en rate > 0,1 kg/s er inkludert i analysen siden disse kan ha et storulykkespotensial og derfor inngår i RNNPs storulykkesrisikoindikator. Analysen vurderte både umiddelbare omstendigheter (direkte årsaker), og bakenforliggende årsaker (rotårsaker eller systemårsaker).

Analysen er vist i en ‘Power Point’ presentasjon som inkluderer en beskrivelse av hendelsene, kategoriseringen av umiddelbare omstendigheter og bakenforliggende årsaker, observasjoner, og utfordringer for petroleumsindustrien.

Forbedring i gransking av hendelser er et viktig satsingsområde for industrien, jf. rapporten i regi av Sikkerhetsforum ‘Læring etter hendelser’ fra 2019.

Spørsmål om analysen kan rettes til firmapost@offshorenorge.no.
Presentasjon - Årsaksanalysen 2018-2021

Årsaksanalyse av HC lekkasjer 2012-2017
Rapport - Analyse HC lekkasjer 2012-2017
Presentasjon - HC lekkasjer årsaksanalysen 03.04.2019
Presentation - Cause Analysis HC leaks english - 26.04.2019

Oversikt over HC lekkasjer fra og med 2013
Her kan du få en oversikt over hydrokarbonlekkasjene over 0,1 kg/s på norsk sokkel fra og med 2013

Søkbare faktaark over hydrokarbonlekkasjene over 0,1 kg/s på norsk sokkel - Fra og med 2013
Hvorfor er det viktig å unngå hydrokarbonlekkasjer?
Hva er årsakene til en hydrokarbonlekkasje?
Dokumenter som kan brukes i arbeidet med å forebygge hydrokarbonlekkasjer