Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Dokumenter og lenker

På denne siden finner du et utvalg dokumenter som kan brukes i arbeidet med å forebygge hydrokarbonlekkasjer.

Videofilmer:
Film som viser konsekvensene av hydrokarbonlekkasjer

Demonstrasjon av antent hydrokarbonlekkasje

Denne filmen viser video av antente hydrokarbonlekkasjer på 0,16 kg/s, 2,2 kg/s og 3,8 kg/s, samt en eksplosjon med 2,2 kg propangass.

https://www.youtube.com/watch?v=TtweHXir_-o

Simulering av konsekvenser ved gasslekkasje

Filmen viser simulering av tre scenarioer med lekkasjerate 1 kg/s; en uantent lekkasje, en antent lekkasje som fører til en jetbrann og en antent lekkasje som fører til en eksplosjon.

Lenke: START COURSE

 

Film om isoleringsplan og verifikasjon ifm. isolering:

Det viktigste budskapet i denne filmen er å formidle hvorfor det er viktig med isoleringsplan og verifikasjon når det skal gjøres arbeid på hydrokarbonførende utstyr. Målgruppen er personell som jobber med drift og vedlikehold av hydrokarbonførende utstyr og deres ledere, for eksempel prosessteknikere, mekanikere, drifts- og vedlikeholdsledere og plattformsjefer. Filmen er også relevant for andre grupper, for eksempel engineering, prosjektering, HMS og teknisk sikkerhet. Filmen varer i 12 minutter.

Norsk versjon: http://youtu.be/6BWi848P-h0

Engelsk versjon: http://youtu.be/-Co-Ma1Kf-E (Norsk tale, engelske undertekster)

- Norsk versjon (powerpoint presentasjon)

- Engelsk versjon (powerpoint presentation)

 

Beste praksis-dokumenter:

Anbefalt praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr

Recommended practice for isolation when working on hydrocarbon systems

Powerpoint-presentasjon om beste praksis. (fra 2013) 

 

Fakta:

Faktaark om hydrokarbonlekkasjer fra og med 2013

 

Håndbøker:

Håndbok i ventilteknikk (ny versjon februar 2020) 

Handbook valve technology (new version February 2020)

Håndbok flensearbeid (ny versjon september 2019) 

Handbook flange work (new version September 2019)

Håndbok fittings og small bore systemer (ny versjon februar 2020) 

Handbook fittings and small bore systems (new version February 2020)

Håndbok i prosessikkerhet for forebygging av HC-lekkasjer (Rev. 2 desember 2021)

Handbook process safety for HC leak prevention (Rev. 2 December 2021)

 

Rapportering av hydrokarbonlekkasjer:

Skjema for rapportering av hydrokarbonlekkasjer >0,1 kg/s ifm. arbeid på hydrokarbonførende utstyr.

 

Forskningsartikler:

Artikkel som presenterer prosjektet

Artikkel om årsakene til hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel

Artikkel som presenterer resultater fra prosjektet

 

Seminarer:

Konferanse om hydrokarbonlekkasjer mai 2014

Endringsledelse (Management of change)

Lekkasjer fra pakkbokser

Etterlevelse

Deteksjon av diffuse lekkasjer

Aktiviteter for å redusere antall HC-lekkasjer

 

Statusrapport per desember 2014:

Hydrokarbonlekkasjeprosjektet - statusrapport

 

GaLeRe prosjektet

Prosjektinfo

 

Erfaringsutveksling med britisk sokkel

Erfaringsutveksling med britisk sokkel

Relevante aktører og dokumenter i UK

 

Innspill til designmiljøene

"Lett å gjøre rett"


Erfaring med bruk av Termografi for gassdeteksjon på Ula - 23.10.2018.pptx