Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Beredskapsforum 2019

Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerte 9. april et vellykket felles seminar om beredskap mot akutte utslipp. Dette er det tolvte seminaret i rekken som første gang ble avholdt i 2008.

Hensikten med seminaret er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen oljevernberedskap. Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige ansatte. Foredragene holdes i hovedsak på norsk og holdes i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo. Årets forum samlet vel 80 deltagere.

Presentasjonene kan lastes ned ved å følge linkene:

 1. Faggrunnlaget for  forvaltningsplanene. Rapport om risiko og beredskap.
  Ann Mari Vik Green, Miljødirektoratet


 2. Riksrevisjonen: miljøforvaltningens arbeid med petroleumsvirksomheten i nordområdene.
  Kristin Rypdal, Riksrevisjonen

 3. Forventninger til beredskapsanalyser og dimensjonering av beredskap, herunder beredskap i kyst og strandsone. Klargjøring forventninger til industrien ift håndtering av oljeskadet vilt.
  Ann Mari Vik Green, Miljødirektoratet

 4. Brodokument. Statlig overtagelse av aksjonsledelsen ved ekstreme hendelser offshore. 
  Presentasjon fra Åsmund Berg Nilsen, Kystverket
  Presentasjon fra Egil Dragsund, Norsk olje og gass

 5. Beslutningsstøtte, et verktøy for gjennomføring av oljevernaksjoner og utarbeiding av beredskapsplaner.
  Rune Bergstrøm, Kystverket; Hans Petter Dahlslett, DNV GL

 6. Industriens arbeide med miljørisiko- og beredskapsanalyser.
  Egil Dragsund, NOROG

 7. Regionale miljørisiko- og beredskapsanalyser ved bruk av ERA Acute verktøy.
  Anders Rudberg, DNV-GL

 8. Grunnlagsdata/forutsetninger brukt i beredskapsanalyser basert på sammenstilt 40 års erfaring med oljevernøvelser.
  Harald Lura, NOFO arbeidsgruppe/ConocoPhillips

 9. Modellering av effekt av ulike oljeverntiltak (enkeltvis og i kombinasjon) i et dypvannsscenario med bruk av inngangsdata fra NOFOs planverk.
  Jørgen Skancke, Sintef/ Karina Heitnes Hofstad, Equinor

 10. Kyst og strandsone- beredskapsdimensjonering og -planlegging. Lundins forberedelse av Silfari-brønnen.
  Astrid Pedersen, Lundin

 11. Erfaringer fra forsøk med bruk av lenser i strømutsatte områder.
  Eirik Nielsen, Beredskapsleder LoVe IUA

 12. Subsea dispergering – implementering som oljeverntiltak i Equinor.
  Cathrine Floen Fullwood, Equinor

 13. Operasjonell bruk av satellitter for deteksjon av olje og is.
  Hugo Isaksen, KSAT

 14. Test av nye oljedetekterende radar (ISPAS).
  Geir Olav Fjeldheim, Lundin /Kristin Øye, Equinor