Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Dette gjør vi for å nå klimamålene

Vi jobber for at verdens fossile energiforbruk har så lave utslipp som mulig.

Derfor skal en samlet olje- og gassindustri i Norge redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005, og redusere utslippene til nær null i 2050 i Norge.

Skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen i henhold til Parisavtalen, må vi utvikle og ta i bruk lav- og nullutslippsteknologier, som for eksempel CO2-fangst- og lagring, hydrogen og havvind.

Olje- og gassindustrien jobber aktivt med å videreutvikle teknologi som kan fange CO2-utslipp og lagre dem trygt under havbunnen. Vi jobber også med hvordan utslippsfri hydrogen fra som kan gi Europa klimanøytral energi som kan gi store utslippsreduksjoner fra kilder som er vanskelig å dekarbonisere. Både CO2-fangst og lagring og hydrogen er svært viktige for at både Norge og Europa skal få gjennomført utslippskutt så raskt som mulig i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.

Havvind er et viktig bidrag for å nå klimamålene. Norsk sokkel har svært gode vindressurser, og en satsing på en havvindnæring i Norge har alle forutsetninger for å bli en ny norsk industri.