Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klima og utslipp til luft

Dette gjør vi for å nå klimamålene.

Olje- og gassnæringen i Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom en felles klimastrategi som viser vei til en mer energieffektiv fremtid. Les mer om klimastrategien mot 2030 og 2050 her.

Ofte stilte spørsmål

Vi ønsker både å redusere egne utslipp betydelig og bidra til teknologiutvikling som reduserer utslipp fra bruk av olje og gass, slik som CO2-fangst og -lagring og hydrogen som gjør naturgassen utslippsfri. Les mer

CO2 – fangst og -lagring

Utvikling av løsninger for CO2-fangst og -lagring er helt nødvendig for å nå ambisiøse klimamål i Norge, Europa og globalt. Les mer om CO2-fangst og -lagring her.

Hydrogen

Hydrogenproduksjon i industriell skala fra norsk naturgass med CO2-fangst og -lagring kan bli viktig  for å nå netto nullutslipp i 2050. Les mer om hydrogenproduksjon her.

Havvind

Havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri. Les mer om havvind her.

Norge og Europa

Norsk energi er helt nødvendig for energisikkerhet og oppnåelse av klimamål  i Europa.

Metan og nmVOC

Norsk sokkel har lenge prioritert arbeid for å unngå lekkasjer og utslipp av metan og nmVOC.

Nitrogenoksider

NOx-utslippene har  blitt vesentlig redusert gjennom utløste tiltak fra NOx fondet

Olje og gass brukes til mer enn energi

Andelen olje- og gass som brukes som råvarer og innsatsstoffer er økende.