Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Mediation with Safe over well service agreement
A mediation process will be conducted today between the Norwegian Oil and Gas Association and the Norwegian Union of Energy Workers (Safe) over the well service pay agreement. The deadline expires at midnight.
Agreement on the offshore settlement
The Norwegian Oil and Gas Association reached agreement three and a half hours past the deadline on an offshore pay settlement with the Norwegian Union of Industry and Energy Workers (Industry Energy), the Norwegian Union of Energy Workers (Safe)
Enighet i sokkeloppgjøret
Tre og en halv time på overtid kom Norsk olje og gass til enighet med fagforbundene Industri Energi, Safe og Lederne. Dermed unngås streik.
Nyhetsbilde
Meklingen på sokkeloppgjøret i gang
Flere av Norsk olje og gass' medlemsbedrifter står midt i en utfordrende omstilling for å få ned kostnadene og øke konkurransekraften til norsk sokkel. Dette må gjenspeiles i meklingen i sokkeloppgjøret som starter i dag.
Nyhetsbilde
Mediation under way on offshore settlement
A number of the member companies in the Norwegian Oil and Gas Association are engaged in demanding restructuring efforts to cut costs and boost the competitiveness of the Norwegian continental shelf (NCS). This must be reflected in mediation on th