Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Forlengelse av helseerklæring for offshore arbeid
For å hindre smittespredning, opprettholde kapasitet i helsevesenet og sørge for at produksjonen i offshorenæringen opprettholdes har Helsedirektoratet besluttet at helseerklæringer forlenges, under gitte vilkår.
Nyhetsbilde
Pay talks postponed until the autumn
Negotiations on all the collective pay agreements covered by the Norwegian Oil and Gas Association have been rescheduled for later in the year.
Nyhetsbilde
Extension of medical certificates for offshore work
To prevent the spread of infection, maintain capacity in the health service and ensure that production in the offshore industry is maintained, the Directorate of Health has decided that medical certificates will be extended under certain conditions.
Information regarding coronavirus
At the request of our member companies, Norwegian Oil and Gas has established a health expert working group that will provide advice in connection with the ongoing Coronavirus outbreak.
Nyhetsbilde
Agreement reached with Lederne
After four hours on overtime, agreement was reached through mediation early on 4 June between the Norwegian Oil and Gas Association and the Norwegian Organisation of Managers and Executives (Lederne). A possible strike was thereby averted.