Jump to content

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

News

Nyhetsbilde
Universitetene blir kjent med industrien
Karriereveiledere fra universiteter i Nord-, Øst- og Sørlandet er i dag på besøk på Stord. Sammen med Norsk Industri inviterer vi årlig denne gruppen til å besøke noen av bransjens aktører for å gi dem økt kjennskap til olje- og gassindustrien. 
Nyhetsbilde
Hele området må konsekvensutredes
LO-kongressen vedtok i dag å konsekvensutrede deler av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Norsk olje og gass mener at alle havområdene bør ses i sammenheng.
54 ekstra oljemilliarder til staten
I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legges det til grunn at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten blir 179 mrd. kroner. Det er 54 milliarder mer enn i 2016.  
Nyhetsbilde
Positiv sikkerhetstrend
Petroleumstilsynets Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) viser en langsiktig positiv utvikling på norsk sokkel. Det gir et godt grunnlag for fortsatt høy sikkerhetsinnsats.