Jump to content

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

News

Mediation for land employees in Safe
The Norwegian Union of Energy Workers (Safe) has announced that it does not accept the outcome of negotiations on the oil agreement for land-based oil plants in Norway. This collective pay settlement will thereby go to mediation.
Nyhetsbilde
Forbereder en ny generasjon oljearbeidere
For å møte utfordringene i olje- og gassbransjen gjennomførte Stavanger offshore tekniske skole i fjor en ny utdanningsmodell. I år får dobbelt så mange elever sjansen.
En stor takk til oljebyen
I disse dager samles titusener av toppledere, ingeniører, analytikere, politikere, entusiaster, gründere og pionerer til ONS i Stavanger. Arrangementet bringer sammen industrien fra en hel verden til Stavanger. Aldri før har dette møtestedet vært vik
Nyhetsbilde
Nytt areal avgjørende for sysselsetting og velferd
Olje- og energidepartementet har i dag åpnet for nominasjon av blokker til 24. konsesjonsrunde.– Startskuddet for 24. konsesjonsrunde vil sikre fremtidig utvikling og verdiskaping på norsk sokkel, uttaler administrerende direktør i Norsk olje og gass
Nyhetsbilde
CO2-fangst og lagring avgjørende for å nå klimamål
På et frokostseminar torsdag 25.8 ble det belyst hvordan Norge og norsk industri kan bidra til å løfte fram CCS-teknologi. Men det trengs tydelig politikk og konkrete prosjekter for å kunne gjennomføres i fullskala. 
Oljeinvesteringer – bunnen nås i 2017
Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 3. kvartal 2016 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i 2016 på 163,5 milliarder kroner. Anslaget for 2017 er nå på 150,5 milliarder. Norsk olje og gass' egne pro
Nyhetsbilde
–Naturgass er nødvendig for å nå klimamålene
"Uten naturgass fra Norge, vil ikke Europa kunne nå klimamålene satt i Paris." Det sier Hildegunn T. Blindheim, klimadirektør i Norsk olje og gass, som i dag legger frem en rapport om gassens rolle i Europa.
Nyhetsbilde
Klimaløft i petroleumsindustrien
Olje- og gassnæringen i Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom et felles veikart som viser vei til en mer energieffektiv fremtid.