Jump to content

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

News

Nyhetsbilde
Fisk og havvind 2024
Denne uken ble seminaret «fisk og havvind» arrangert for 4. gang. Det var spennende innledninger og nyttige diskusjoner. Deltakerene kom fra fiskeri, havvind, myndigheter og forskning, og det ble det mye dialog på Sola.
Nyhetsbilde
Resultatene i årets klima- og miljørapport er positive
Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Detaljert rapportering av utslipp er helt nødvendig for å kunne måle utviklingen og graden av måloppnåelse.
Nyhetsbilde
Fersk rapport: Areal til havvind
Regjeringa har ein ambisjon om å tildela areal med potensial for 30 GW installert kapasitet innan 2040. SINTEF har på oppdrag av Offshore Norge laga ei framstilling av kor mykje areal ein treng for å nå regjeringa sin ambisjon.
Nyhetsbilde
Enighet i sokkeloppgjøret
Forhandlingene på sokkeloppgjøret for om lag 7300 offshore-ansatte endte i enighet med IE&FLT, Safe og Lederne.