Jump to content

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

News

Nyhetsbilde
Bred enighet om HMS-arbeidet
Rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppen som har vurdert helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumssektoren, ble 29. september overlevert til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
Nyhetsbilde
Frisk industridebatt i Stavanger
Torsdag ble det avholdt oljedebatt i Stavanger, og det var en bred enighet om norsk oljepolitikk blant de tre store partiene Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.
Nyhetsbilde
40 år med stabile gassleveranser
I dag er det 40 år siden starten på det norske gasseventyret. Norsk gass sørger i dag for at over 100 millioner europeere får varme, lys og varmt vann. 
Nyhetsbilde
Oljeinvesteringer - Forsiktig optimisme
Statistisk sentralbyrås ferske investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 2017 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i 2017 på 155,6 milliarder kroner. Anslaget for 2018 er på 141,7 milliarder kroner. Varslede prosjekter vil kunn