Jump to content

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

News

Nyhetsbilde
Riktig diagnose, feil medisin
Både den akutte energisituasjonen vi ser nå, men også mer langsiktige prognoser, viser at det trengs mer energi.
Nyhetsbilde
We have a new name
Our new name reflects the breadth of activity throughout our industry, at sea and on land, now and in the future.
Nyhetsbilde
Vi har fått nytt navn
Det nye navnet viser bredden i aktiviteten vår industri jobber med, på havet og på land, nå og i fremtiden.