Jump to content

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

News

Nyhetsbilde
Viktig satsing på lavutslippsteknologi
Norsk olje og gass ønsker å gratulere Sintef Energi med tildeling av oppdraget for å etablere et forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.
Nyhetsbilde
Positive til synliggjøring av klimarisiko
Norsk olje og gass er enig i Klimarisikoutvalgets vurdering om at "mer systematisk og sammenlignbar informasjon om robustheten ved nye utbyggingsprosjekter i møte med klimaendringene kan (...) styrke tilliten til beslutningssystemet".
Nyhetsbilde
Dårligere klima med mindre norsk olje
KRONIKK: Lederen for FNs klimapanel sier det er fullt mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klima. Likevel handler den norske klimadebatten om oljekutt. Hva om ensidige nasjonale tiltak virker motsatt av det noen tror?
Nyhetsbilde
IEA: Stort behov for olje og gass
Det internasjonale energibyrået slår fast at verden vil trenge mye olje og gass, selv når klimamålene skal nås. Norsk produksjon av olje og gass er avgjørende for å nå verdens klimamål, og til å gi en voksende globale befolkning energien den trenger.