Jump to content

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

News

Nyhetsbilde
Oljeinvesteringene - svak oppjustering for 2017
Statistisk sentralbyrås ferske investeringstelling for 1. kvartal 2017 viser et anslag for petroleumsinvesteringene i 2017 på 149,4 milliarder kroner. Det er en svak oppjustering sammenlignet med anslaget gitt i 4. kvartal 2016. SSBs telling viser at