Jump to content

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

News

Pay negotiations postponed
The tragic helicopter crash off Turøy outside Bergen on Friday affects the whole industry, and it has therefore been decided to postpone negotiations over the offshore pay agreements.
Lønnsforhandlinger utsatt
Den tragiske ulykken ved Turøy fredag berører hele industrien og som følge av dette er det besluttet å utsette forhandlingene på sokkelavtalene.
Tragisk helikopterulykke
Dette er en dypt tragisk dag. Våre tanker går til de pårørende og kolleger som er rammet av ulykken ved Turøy.
Tragic helicopter accident
This is a deeply tragic day.  Our thoughts first and foremost go to the family, friends and colleagues that are affected by this accident at Turøy.
Lønnsoppgjøret starter 2. mai
Forhandlingene i årets lønnsoppgjør innen Norsk olje og gass’ avtaleområder begynner 2. mai. En rekke avtaler skal reforhandles.
Pay talks start 2 May
This year’s negotiations for the collective pay agreements, which the Norwegian Oil and Gas Association is a party, to begin on 2 May. A number of settlements are due to be reached.
Nyhetsbilde
Stort behov for forskningsmidler til oljen
Når Olje- og energidepartementet og Norges Forskningsråd i dag deler ut 125 millioner kroner for teknologiutvikling på norsk sokkel, er det 17 av 77 søknader som får støtte til videre utvikling.
Sikkerhetsarbeidet på sokkelen styrkes videre
Sikkerhetsarbeidet like viktig i nedgangstider som oppgangstider. Helse, miljø og sikkerhet er vår «License to operate» – derfor skal vi alltid bli bedre på HMS uansett om konjunkturene går opp eller ned.
Nyhetsbilde
Solid grunnlag for å gå nordover
Konkrafts nye rapport «Nordover - norsk sokkel i endring» gir et godt grunnlag for å gå videre i utviklingen av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, mener administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Nyhetsbilde
Barentshavet viser stort potensial
Oljedirektoratets Ressursrapport viser at det i 2014 ble gjort flest funn og oppdagelse av nye olje- og gassreserver i Barentshavet. Her ligger det store potensialet fremover.