Jump to content

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

News

Nyhetsbilde
Et viktig klimaskritt
Statsbudsjettet 2021 gir grunnlag for fortsatt verdiskaping og arbeidsplasser i olje og gass, og baner vei for at næringen kan bidra med viktige klimaløsninger.
Strike by Lederne, agreement with Industry Energy and Safe
A pay settlement was reached last night with the two largest unions, the Norwegian Union of Industry and Energy Workers and the Norwegian Union of Energy Workers. The Norwegian Organisation of Managers and Executives the, smallest, has called a strik
Nyhetsbilde
TFO: Sterk fremtidstro
Det var hele 33 søkere i årets TFO (Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder) runde. Det er avgjørende for arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden.
Nyhetsbilde
Ett fangstprosjekt er en god start
CO2-fangst og -lagring er avgjørende for å nå klimamålene. Derfor er det svært gode nyheter at regjeringen går inn for en investeringsbeslutning for et fullskalaanlegg på sementfabrikken Norcem og er positive til Fortum Oslo Varme.
Nyhetsbilde
Breakdown in offshore pay talks
No agreement has been reached by the Norwegian Oil and Gas Association and the relevant unions in negotiations over collective pay settlements for offshore workers off Norway. The matter will thereby go to mediation.