Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Barentshavet viser stort potensial
Oljedirektoratets Ressursrapport viser at det i 2014 ble gjort flest funn og oppdagelse av nye olje- og gassreserver i Barentshavet. Her ligger det store potensialet fremover. 
Nyhetsbilde
Ingen subsidiering av petroleum i Norge
I klimadebatten fremmes det jevnlig påstander om subsidiering av petroleum i Norge. Subsidiering kunne vært gitt til bruk av petroleumsprodukter eller gjennom for gunstige skatteregler for investeringer i petroleumsproduksjon. Her følger noen fakta.
Nyhetsbilde
Petroleumsindustrien satser på NORSOK
Petroleumsindustrien har den siste tiden lagt betydelige ressurser ned i å oppdatere NORSOK-standardene. I en tid med fallende oljepriser og betydelige omstillinger ønsker en samlet petroleumsindustri å satse på standardiserte løsninger. 
Store investeringer tross krevende tider
Norsk olje og gass har fått utarbeidet en ny rapport som viser at det ble tildelt 343 kontrakter på norsk sokkel i 2015. – Dette gir arbeidsplasser og inntekter over hele landet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
TFO 2016 sikrer fremtidig aktivitet
På torsdag utlyser Olje- og energidepartementet TFO for 2016. –Svært viktig for å holde aktiviteten oppe, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Nyhetsbilde
Erfaring fra beredskap rundt Bjørnøya
Med boreaktivitet lenger nord enn før stilles fremdeles høye krav til beredskap og oljevern. På Beredskapskonferansen i Bodø 10.- 12. mai presenteres erfaringer fra planlegging av beredskap rundt Bjørnøya.
Nyhetsbilde
Inviterer statsministeren til miljødugnad
Norsk olje og gass tar initiativ til at det i statsbudsjettet for 2017 etableres et teknologiprosjekt som tilføres 100 millioner kroner første år, og som så økes med ytterligere 100 millioner hvert av i løpet av de ti neste årene. Næringen vil stille
Nyhetsbilde
Jenter for realfag
I anledning kvinnedagen inviterte vi jenter og mødrene deres til realfagstreff i Oslo. Mer enn 150 møtte opp.