Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Stor interesse for plugging
I dag samler Norsk olje og gass om lag 450 personer til Plug and Abandonment-seminar. Deling av erfaringer, nye ideer og suksesshistorier om plugging av brønner på norsk sokkel står på agendaen.
Nyhetsbilde
Sterk oljeeksport i september
Eksporten av råolje økte med 6,3 prosent fra august til september. I september ble det eksportert olje, naturgass og naturlige gasskondensater for 45,2 milliarder kroner.
Nyhetsbilde
Viktige karbonfangstkroner i statsbudsjettet
Det er gledelig at regjeringen gir penger til videre arbeid med karbonfangst og -lagring i Norge. Det er likevel viktig at det kommer ekstrabevilgninger til fasen etter at forprosjektene er levert – og at investeringsbeslutningen tas i 2020.
Nyhetsbilde
Redder liv med oljekompetanse
Globus AI har utviklet en løsning som forutser vedlikeholdsbehov på utstyr som kan brukes til alt fra offshorebrønner til å forutse sykdomsforløp hos sykehuspasienter.
Nyhetsbilde
Vil kickstarte europeisk CCS-satsing
En samlet europeisk industri ber EU-kommisjonen og EUs energiministre om å gjøre karbonfangst og –lagring til en sentral del av strategien for å nå utslippsmålene og øke konkurransekraften i Europa.