Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Ny studie skal styrke helikoptersikkerheten
Oljeselskapene i Norsk olje og gass har besluttet å gjennomføre Helikoptersikkerhetsstudie 3b, for å sikre at norsk sokkel fortsatt er blant de ledende innen helikoptersikkerhet.
Nyhetsbilde
Investeringsanslagene nedjusteres
Men fremdeles ligger investeringstallene for petroleumsvirksomheten på et høyt nivå. Det viser Statistisk sentralbyrås investeringstelling for 1. kvartal 2016.
Nyhetsbilde
Vinn-vinn for Norge og EU
En ny rapport fra Norsk olje og gass slår fast at norsk olje- og gassvirksomhet gir store ringvirkninger i EU.
Nyhetsbilde
En klar bestilling av norsk gass
EUs energisikkerhetspakke bekrefter at norsk naturgass har en nøkkelrolle når EU skal nå sine klimamål, og er viktig for EUs samlede energisikkerhet.
Fra letespill til virkelighet
Endelig fikk vinnerne av PetroChallenge 2015 ta turen til Cambridge og Schlumberger for å lære hvordan olje- og gassleting foregår i virkeligheten. 
Nyhetsbilde
Tydelige kompetansekrav til boring og brønn
Norsk olje og gass har revidert retningslinje 024, kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Retningslinjen har tydeliggjort kravene til opplæring og kompetanse for offshorepersonell innen boring og brønn.
Nyhetsbilde
Seier i Arbeidsretten
Industri Energi varslet i fjor boikott av Technip Singapore. Saken ble tatt til Arbeidsretten som i dag har gitt NHO og Technip Norge medhold i at den varslede boikotten er tariffstridig og ulovlig.