Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Haster med industriell satsing på havvind
– Havvind kommer til å bli en naturlig utvikling av norsk sokkel. Den vil bygge videre på fundamentet og kunnskapen som er lagt av den norske olje- og gassnæringen og alle leverandørbedriftene gjennom fem tiår, sier adm. dir. Anniken Hauglie.
Nyhetsbilde
SV gjør næringen en bjørnetjeneste
Hvis SV får det som de vil og avvikler næringen, vil det sette en stopp for utviklingen av det grønne skiftet, skriver administrerende direktør Anniken Hauglie.
Nyhetsbilde
Kaski sprer usannheter om oljenæringen
– Kari Elisabeth Kaski ønsker ikke en olje- og gassnæring. Det har hun full rett til å mene, men hun sprer usannheter om vår bransje for å få gehør, skriver administrerende direktør Anniken Hauglie.
Nyhetsbilde
Norge som energinasjon er i endring
Olje og gass har avgjørende betydning for landets økonomi, og vil være et viktig fundament for verdiskaping og arbeidsplasser i lang tid fremover. På sikt står vi likevel foran store utfordringer med å opprettholde inntekter og sysselsetting.
Nyhetsbilde
- Vår næring er for å prise CO2-utslipp
SV foreslår en økning av CO2 prisen over natta og innføringen av en produksjonsavgift fordi partiet ikke ønsker å ha en oljenæring på norsk sokkel, skriver Anniken Hauglie administrerende direktør i Norsk olje og gass.