Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Agreement reached with Safe
A strike has been averted following a mediated settlement with the Norwegian Union of Energy Workers (Safe) over the oil agreement, which applies in part to land-based facilities.
Enighet i meklingen med Safe
Det er oppnådd enighet med Safe i meklingen på Oljeoverenskomsten som blant annet gjelder for landanlegg. Dermed unngås streik.
Alvorlig ubalanse mellom oljeinntekter og oljepengebruk
Regjeringens anslag for oljeinntekter i statsbudsjettet 2017 (netto kontantstrøm) er 138 milliarder kroner. Fortsatt utvikling av norsk sokkel og tilgang til nytt areal er avgjørende for at inntektsfallet ikke skal øke de kommende årene.
Nyhetsbilde
Mediation with Safe over oil agreement
The Norwegian Union of Energy Workers (Safe) has refused to accept the negotiated result for the oil agreement, which also covers land-based facilities in Norway. This settlement has accordingly gone to mediation today, with the deadline set at mi
Nyhetsbilde
Mekling med Safe på Oljeoverenskomsten
Safe aksepterte ikke forhandlingsresultatet på Oljeoverenskomsten som blant annet gjelder for landanlegg. Dermed går oppgjøret til mekling som starter i dag, med avslutning ved midnatt.
- Viktig signal fra Lien til oljenæringen
Regjeringen har besluttet å opprettholde nivået på støtten til DEMO 2000-programmet på 155 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017. Pengene i programmet skal brukes til teknologiutvikling i oljenæringen.
Godt nytt for klima
Regjeringen varslet at de ønsker å videreføre tre prosjekter for CO2- fangst. Sementfabrikken Norcem i Brevik, kunstgjødselproduksjon på Yara og søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud skal utredes videre. 
350 laid off by oil service strike
The strike called by the Norwegian Union of Industry and Energy Workers (Industry Energy) has had major consequences for drilling and well operations on the Norwegian continental shelf (NCS). The number of workers laid off as a result now exceeds the
350 permittert som følge av oljeservicestreiken
Streiken til Industri Energi har fått store konsekvenser for bore- og brønnoperasjoner på norsk sokkel. Det er nå flere som er blitt permittert på grunn av streiken, enn det er streikende.