Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Havvind er en god mulighet for norsk sokkel
Økt produksjon av fornybar kraft, inkludert havvind, vil selvfølgelig redusere utslipp både i Norge og i EU, når store deler av samfunnet skal elektrifiseres for å nå klimamål, skriver adm.dir. Anniken Hauglie.
Nyhetsbilde
Skattepakken sikrer arbeidsplasser
SSB øker anslagene for investeringer i petroleum for 2021. Olje- og gassbransjen venter å investere for 173, 6 milliarder kroner i år.
Agreement reached with Safe through mediation
After five hours on overtime, a mediated settlement for the oil agreement was reached with the Norwegian Union of Energy Workers (Safe) early on 16 February. A strike was thereby averted.
Enighet i meklingen med SAFE
Fem timer på overtid ble det oppnådd enighet i meklingen med Safe på Oljeoverenskomsten. Dermed unngås streik.
Nyhetsbilde
På god vei til å nå klimamålene i 2030
En samlet olje- og gassindustri legger fram en statusrapport som viser potensialet for utslippskutt for 2030. Det er mulig å nå 50 prosent utslippsreduksjoner, men det blir betydelig mer krevende og kostbart.
Nyhetsbilde
Haster med industriell satsing på havvind
– Havvind kommer til å bli en naturlig utvikling av norsk sokkel. Den vil bygge videre på fundamentet og kunnskapen som er lagt av den norske olje- og gassnæringen og alle leverandørbedriftene gjennom fem tiår, sier adm. dir. Anniken Hauglie.