Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Havvind er en god mulighet for norsk sokkel
Økt produksjon av fornybar kraft, inkludert havvind, vil selvfølgelig redusere utslipp både i Norge og i EU, når store deler av samfunnet skal elektrifiseres for å nå klimamål, skriver adm.dir. Anniken Hauglie.
Nyhetsbilde
Skattepakken sikrer arbeidsplasser
SSB øker anslagene for investeringer i petroleum for 2021. Olje- og gassbransjen venter å investere for 173, 6 milliarder kroner i år.
Agreement reached with Safe through mediation
After five hours on overtime, a mediated settlement for the oil agreement was reached with the Norwegian Union of Energy Workers (Safe) early on 16 February. A strike was thereby averted.
Enighet i meklingen med SAFE
Fem timer på overtid ble det oppnådd enighet i meklingen med Safe på Oljeoverenskomsten. Dermed unngås streik.
Nyhetsbilde
På god vei til å nå klimamålene i 2030
En samlet olje- og gassindustri legger fram en statusrapport som viser potensialet for utslippskutt for 2030. Det er mulig å nå 50 prosent utslippsreduksjoner, men det blir betydelig mer krevende og kostbart.
Nyhetsbilde
Haster med industriell satsing på havvind
– Havvind kommer til å bli en naturlig utvikling av norsk sokkel. Den vil bygge videre på fundamentet og kunnskapen som er lagt av den norske olje- og gassnæringen og alle leverandørbedriftene gjennom fem tiår, sier adm. dir. Anniken Hauglie.
Nyhetsbilde
SV gjør næringen en bjørnetjeneste
Hvis SV får det som de vil og avvikler næringen, vil det sette en stopp for utviklingen av det grønne skiftet, skriver administrerende direktør Anniken Hauglie.