Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Gives a good basis for activity
The temporary changes to the tax regime for the Norwegian petroleum industry which have been agreed by a broad majority of the Storting (parliament) provide a good basis for activity and will safeguard jobs.
Nyhetsbilde
Gir godt grunnlag for aktivitet
De midlertidige endringene i skattesystemet for olje- og gassnæringen som et bredt flertall i Stortinget er enige om gir et godt grunnlag for aktivitet og sikrer arbeidsplasser.
Nyhetsbilde
Fails to safeguard jobs
"The government’s proposals for ensuring activity in the oil and gas industry do not protect jobs, value and expertise which the country will need in the time to come."
Nyhetsbilde
Sikrer ikke arbeidsplasser
- Regjeringens forslag sikrer ikke arbeidsplasser, verdier og kompetanse landet trenger i tiden fremover.
Nyhetsbilde
Så mye betyr oljen for deg
Oljeeventyret gir kommunene 45 milliarder kroner og 205 000 sysselsatte hvert år. Her kan du se hvor mye din kommune får.
Nyhetsbilde
Not good enough
It is positive that the government is responding to the petroleum sector, but the proposals presented today have important weaknesses which mean that the industry will receive limited benefit from the temporary adjustments to the tax regime.
Nyhetsbilde
Ikke godt nok
Det er positivt at regjeringen kommer næringen i møte, men det som er presentert i dag har viktige svakheter.