Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Erfaringsoverføring

På denne siden presenteres faktaark for hydrokarbonlekkasjene over 0,1 kg/s på norsk sokkel fra og med 2013.

 Faktaarkene gir en kort oppsummering av hendelsen og gir læringspunkter.

Erfaringsoverføring/ Faktaark

Norsk

English

                                                     

                                                          2013

2013-A  Gasslekkasje fra avblødningsventil

2013-A  Gas leak from bleed valve

2013-C  Gasslekkasje fra ventiltre

2013-C  Gas leak from christmas tree

2013-D  Gasslekkasje fra stempelkompressor

2013-D Faktaark 2016-A - eng - final 628143_1_1.PDF Gas leak from reciprocating compressor

2013-E  Oljelekkasje fra blandepumpe i målestasjon

2013-E  Oil leak from metering mixing pump

2013-F  Gasslekkasje fra strupeventil

2013-F  Gas leak from choke valve

2013-G  Gasslekkasje fra kuleventil

2013-G  Gas leak from ball valve

2013-H  Gasslekkasje fra piggsluse

2013-H  Gas leak from pig launcher

2013-I  Gasslekkasje fra chicksan linje på gassløft

2013-I  Gas leak from chicksan line on gas lift

 

                                                          2014

2014-A  Gasslekkasje fra flens/blindspade

2014-A  Gas leak from flange/spade

2014-B  Oljelekkasje fra trykkavlastningsrør

2014-B  Oil leak from depressurisation line

2014-C  Gasslekkasje fra avblødningsventil

2014-C  Gas leak from bleed valve

2014-D  Oljelekkasje ved drenering

2014-D  Oil leak during drainage

2014-E  Gasslekkasje fra «double block and bleed» ventil

2014- E Gas leak from double block and bleed valve

2014-F  Gasslekkasje fra trykkavlastningsrør

2014-F  Gas leak from depressurisation line

2014-G  Gasslekkasje fra kuleventil

2014-G  Gas leak from ball valve

2014-H  Kondensatutslipp/gasslekkasje fra avløpstank

2014-H  Condensate spill/gas leak from drain tank

 

                                                          2015

2015-A Oljelekkasje ved utbedring av feil på flowmåler

2015 - A  Oil leak during repair of flow meter

2015-B  Kondensatlekkasje fra trykkutjevningslinje

2015 - B Condensate leak from pressure equalisation line

2015-C  Gasslekkasje fra reinjeksjonsprosessor

2015  - C Gas leak from reinjection compressor

2015-D Gasslekkasje fra avblødningsslange

2015 - D Gas leak from hose used for bleed-off

2015-F Gasslekkasje fra PZV

2015 -F Gas leak from PZV

2015-G  Gasslekkasje fra dreneringsflens i bunn av ventil

2015 - G Gas leak from drainage flange at the base of a valve

2015-H Gasslekkasje som følge av lekkasje i luftbelg på aktuator

2015 - H Hydrocarbon leaj as the result of leaking air bellows in the actuator

2015-I  Gasslekkasje fra teflonpakning mellom transmitter og ventilblokk

2015 - I Gas leak from teflon gasket between a valve block and an transmitter

2015-J  Gasslekkasje fra ringrom

 

2015 - J Gas leak from annulus

 

                                                          2016

2016-A Gasslekkasje i trykkavlastningsventil

2016-A A Gas leak in pressure relief valve

2016-B Gasslekasje i varmeveksler

2016-B Gas leak in heat exchanger

2016-C Gasslekasje i rørkobling (fitting)

2016-C Gas leak in tube fitting

2016-D  Gasslekasje energitilførsel var ikke tilkoblet

2016- D Gas leak: Energy supply was not disconnected

2016-E  Gasslekasje "svikt i pakkboks

2016-E Gas leak in packing box

2016-F  Gasslekasje da blindplugg ble fjernet

2016-F Gas leak due to blind plug being removed

2016-G  Gasslekkasje Barriereventil ikke sikret på riktig måte

2016 - G Gas leak: Barrier valve incorrectly secured

2016-H Gasslekasje i sjøvannsretur

2016-H Gas leak in seawater return

2016-I Gasslekasje som følge av tryjjslag i sjøvannssystemet

2016-I  Gas leak due to water hammer in the sea water system

 

                                                          2017

2017-A Gasslekkasje: Isoleringsplaner som grep inn i hverandre

2017-A Gas leak: Overlapping isolation plans

2017-B Gasslekkasje i brenngassfilter

2017-B - eng Gas leak in fuel gas filter

2017-C Gasslekkasje ifm blåst pakning

2017-C  Gas leak due to a blown gasket on a spool connected to a gas lift compressor

2017-D Lekkasje i intstrumentkobling

2017-D Gas leak from an instrument connection

2017-E Lekkasje i rørstuss på kondensatpumpe

2017-E Leak in pipe nozzle on condensate pump

2017-G Gasslekkasje ifm. feil moment ved tiltrekking av bolter 

2017-G  Gas leak from bolt tightening with wrong torque
2017-H Gasslekkasje fra ventiltre 2017-H Gas leak from Xmas-tree
2017-I Oljelekkasje ved brudd i sjøvannslange 2017-I  Oil leak from failure in seawater hose 
2017-J  Gasslekkasje ifm ventiltest 2017-J Gas leak during valve testing

                                                               

                                                          2018

2018-A Gasslekkasje i forbindelse med klargjøring av sikkerhetsventil  2018-A Gas leak when readying safety valve
2018-B Gasslekkasje via nitrogenslange ifm. oppstart   2018-B Gas leak via nitrogen hose in connection with startup

2018-D Råolje kom inn i servicevannsystemet ved bruk av slange

2018-D Crude oil entered the service water system when using a hose

 

2018-E 2018-E: Self-ignition inside gas turbine generator fuel hoses

2018-G Gasslekkasje ved utskifting av manifoldventil  2018-G Gas leak when replacing manifold valve
2018-H Gasslekkasje via pakkboks  2018-HGas leak via stuffing box